Križni Put

Križni put se sastoji od 14 postaja, kamenih gromada na kojima su isklesani biblijski motivi križnoga puta, te Isusova grobnica i Uskrsnuće.

Svaka postaja je cca 2-2.5 metra i težine 5 do 10 tona. Na stražnjem umanjenom dijelu postaje prikazan je život posedarskih težaka kroz povijest. Dužina križnoga puta iznosi 2.5km i vodi u sami vrh brda “Brisnica” povrh Posedarja sa kojeg se pruža pogled na cijelo Posedarje i okolna mjesta.

Voditelj cijelog projekta je amaterski kipar i umjetnik Vinko Kajmak, koji je i pokretač cijelog projekta, u suradnji sa udrugom za očuvanje kulturne i prirodne baštine “Čelinka-Posedarje”.

Da se radi o iznimnom i jedinstvenom spomeniku potvrđuje i činjenica da su u više navrata dolazili najbolji ukrajinski akademski kipari kao i kipari iz Slovenije i Hrvatske. Na projektu je radilo 18 kipara u tri kiparske kolonije.