UPUTE ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.

Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi.

Turističku pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju glavne sezone. Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.


VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE:

Turistička pristojba u kunama po osobi i noćenju, za razdoblje glavne sezone iznosi:

01.04.-30.09.2020. : 10,00 kn po noćenju

Ostalo razdoblje: 7,00 kn po noćenju 


Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

  • za 2 člana: 60,00 kn (po osobi) - za svakog sljedećeg člana: 25,00 kn (po osobi)

  • Djeca do 12 godina – ne plaćaju;

  • Djeca od 12 – 18 godina plaćaju 50%


- Turistička pristojba može se uplatiti uplatnicom na račun turističke zajednice


Podaci za uplatu: Primatelj: TZ Općine Posedarje Broj računa primatelja: HR7310010051734904742 Model: HR67 Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika Opis plaćanja: Uplata turističke pristojbe za ________ godinu i navesti prezime i ime vlasnika a za ostale samo imena.