Visina turističke pristojbe za 2022. godinu

Turistička pristojba plaća se temeljem čl. 59. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o turističkoj pristojbi.

Sukladno odredbi članka 15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19) i članka 1. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (Narodne novine broj 71/2019) koji se primjenjuju od 01.01.2020. godine te Zaključka Zadarske županije, Županijske skupštine Klasa:011-03/20-1/11, Urbroj:2198/1-02-20-9 od 14. prosinca 2020. godine, primjenjuje se od 01.01.2022. godine.


VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022. GODINU SE U OPĆINI POSEDARJE PRIMJENJUJE KAKO SLIJEDI:


Visina turističke pristojbe određuje se od 01.01.-31.12.2022. godine:


Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

iznos turističke pristojbe (u kunama)

10,00 kn

10,00 kn


Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

iznos turističke pristojbe (u kunama)

10,00 kn

10,00 knTuristička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi:OPĆINA POSEDARJE

Smještaj u domaćinstvu

po glavnom i pomoćnom krevetu


Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

po glavnom i pomoćnom krevetu

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)

350,00 kn

200,00 knOsobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni), a paušalni iznos turističke pristojbe mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31.7. tekuće godine ili u 3 jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31.7., drugi 31.8., treći 30.9. tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:

Za razdoblje 15.6.-15.9. /naplata do 15.7.

OPĆINA POSEDARJE

Iznos turističke pristojbe

Prvi član

60,00 kn

Drugi član

60,00 kn

Za svakog sljedećeg člana

25,00 kn