Obavijest - REKATEGORIZACIJA

Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20) propisano je da ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2021.godine. Dakle, valjanost svih privremenih rješenja po sili zakona produljena je do 31.12.2021, te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih.

Također, produženi su i rokovi za rekategorizaciju:

  • rješenje o odobrenju ishođeno od 15.08.1995. – 31.12.2000. –  rok je do 08.04.2022. 
  • rješenje o odobrenju ishođeno od 01.01.2001. – 31.12.2004. –  rok je do 08.04.2023. 
  • rješenje o odobrenju ishođeno do 01.01.2005. – 01.09.2007. –  rok je do 08.04.2024. 

Za rekategorizaciju podnosi se zahtjev sa taksom i preslikom osobne iskaznice, te se obavlja očevid. Ukoliko se ne podnese zahtjev, gubi se pravo na * i isticanje kategorije. 


Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave

Odsjek za gospodarstvo, turizam i imovinsko-pravne poslove

Pododsjek za ugostiteljstvo i turizam

Marijana Špoljarić

Voditeljica pododsjeka

tel. 023/350-182