Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Posedarje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11).


Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.


Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Posedarje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:


• na adresu: Turistička zajednica općine Posedarje,


                   Nikole Tavelića 11, 23242 Posedarje


• elektroničkom poštom: tzop@tzo-posedarje.hr


• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Posedarje radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.


Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac


• Zahtjev za pristup informacijama  (Preuzmi)

• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Preuzmi)

• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Preuzmi)


• Zakon o pravu na pristup informacijama (Pogledaj)


Službenik za informiranje: Ivona Juranić Dedić

                                            +385 95 38 77 4 11