PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Posedarje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu ...
Opširnije