LOKACIJE TESTIRANJA NA COVID-19 u ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Testiranje u Zavodu za hitnu medicinu u Posedarju moguće je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12:00 - 14:00 h , te ostale dane od 07:00 - 08:00h i od 19:00 - 20:00h.


HRV - lista punktova za COVID-19 testiranja