Obavijest - REKATEGORIZACIJA

Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20) propisano je da ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2021.godine. Dakle, valjanost svih privremenih rješenja po sili zakona produljena je do 31.12.2021, te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih.

Također, produženi su i rokovi za rekategorizaciju:

  • rješenje o odobrenju ishođeno od 15.08.1995. – 31.12.2000. –  rok je do 08.04.2022
  • rješenje o odobrenju ishođeno od 01.01.2001. – 31.12.2004. –  rok je do 08.04.2023
  • rješenje o odobrenju ishođeno do 01.01.2005. – 01.09.2007. –  rok je do 08.04.2024. 

Za rekategorizaciju podnosi se zahtjev sa taksom i preslikom osobne iskaznice, te se obavlja očevid. Ukoliko se ne podnese zahtjev, gubi se pravo na * i isticanje kategorije. 

 

Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave

Odsjek za gospodarstvo, turizam i imovinsko-pravne poslove

Pododsjek za ugostiteljstvo i turizam

Marijana Špoljarić

Voditeljica pododsjeka

tel. 023/350-182

Turistička članarina za 2020. godinu

Obavještavamo Vas kako je u sustavu eVisitor vidljiv obračun turističke članarine za 2020. godinu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN14/20) i dopunama navedenog pravilnika (NN 80/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_14_251.html

Podsjećamo kako je od 1. siječnja  2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj kreveta ili smještajnih jedinica.

Još jednom napominjemo kako je visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. godini umanjena za 50%, te se ista ne naplaćuje za pomoćne ležajeve (https://www.tzo-posedarje.hr/19-novosti/255-turisticka-clanarina-2).

Unutar sustava eVisitor navedeni obračun turističke članarine vidljiv je pod

  • Obavijesti TZ / Informativni obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za 2020.

 

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ Općine Posedarje

Broj računa primatelja: HR9410010051734927159

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača

Ispunjeni Obrazac TZ2 predaje se  Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja 2021. godine.

Preuzmi:  Obrazac TZ2